Mor Teresas saligkåringsprosess gjør fremskritt

Calcutta - KI (KAP/Zenit/CWN) - Erkebiskop Henry Sebastian D'Souza av Calcutta opplyser at Mor Teresas saligkåringsprosess gjør fremskritt. Prosessen for den verdenskjente albanskfødte ordenssøsteren blir avsluttet på bispedømmenivå den 15. august, opplyser erkebiskopen. Deretter går sakens dokumenter til Vatikanet, hvor de vil granskes inngående. Denne prosessen tar vanligvis to til tre år, men erkebiskopen mener at det i Mor Teresas tilfelle kan gå raskere. Mor Teresa tilbrakte et halvt århundre i tjeneste for de fattigste i India, og hun ble æret som helgen mens hun ennå levde. Hun ble også tildelt Nobels fredspris. Hun døde i september 1997, 87 år gammel. Hennes saligkåringsprosess ble åpnet i juni 1999, etter at pave Johannes Paul II hadde gitt dispensasjon fra bestemmelsen om at det må gå minst fem år fra en person er død til en slik prosess kan åpnes. Mor Teresas orden, Nestekjærlighetens misjonærer, har mer enn 4.000 søstre i rundt 120 land.

Prosessens første fase er en innsamling av bevis og informasjon om kandidatens dyder på bispedømmenivå, i dette tilfelle Calcutta. Hvis granskningen av Mor Teresa viser at hun levde et hellig liv, vil hennes «heroiske dyder» bli anerkjent av Helligkåringskongregasjonen i Vatikanet og hun får tittelen Venerabilis - «Ærverdig». Hvis kongregasjonen deretter godkjenner et mirakel, vanligvis en uforklarlig helbredelse, som har skjedd på hennes forbønn, blir hun saligkåret. Hvis det skjer enda et mirakel som godkjennes av kongregasjonen, blir hun helligkåret.

Hittil skal det være meldt om tre mirakler som har skjedd på Mor Teresas forbønn. En pasient i Raiganj i den østlige indiske staten Vest-Bengal hevder at en ondartet svulst forsvant etter at han mottok en velsignelse av Mor Teresa. I en annen sak meldes det at en fransk kvinne i USA, som brakk flere ribben i en bilulykke, skal ha blitt mirakuløst helbredet da hun bar en Mor Teresa-medaljong rundt halsen. Den tredje saken er en palestinsk jente som led av kreft og som sier at hun ble helbredet etter at Mor Teresa viste seg for henne i drømme og sa: «Mitt barn, du er helbredet».

Kathpress, Zenit og Catholic World News 22.-24. mai 2001 KI - Katolsk Informasjonstjeneste, Oslo (o: pe)
24. mai 2001

av Webmaster publisert 30.05.2001, sist endret 30.05.2001 - 15:23