Biskop Georg Müller SS.CC. fyller 50 år

Biskop Georg Müller SS.CC. av Trondheim stift fyller 50 år den 7. juni. Biskop Müller, som tilhører picpuspatrenes kongregasjon, ble presteviet av sin ordensbror Gerhard Schwenzer den 18. mars 1978 og bispeviet i Trondheim i forbindelse med Olsok 1997.

I anledning dagen bragte Adresseavisen et større portrettintervju den 2. juni. Her trekker biskop Müller frem de tre klosteretableringene som har funnet sted i stiftet under hans tid som biskop, som særlig positive begivenheter. Det dreier seg om cistersienserinneklosteret på Tautra , birgittasøstrenes kloster og gjestehus på Heimdal og kommuniteten av "Missionary Servants of the Holy Trinity" i Molde.

Som gave i anledning dagen ønsker biskop Georg Müller et bidrag til ny døpefont i St. Torfinn kirke i Levanger.

www.katolsk.no gratulerer biskopen med dagen!

KI - Katolsk Informasjonstjeneste (Oslo)
4. juni 2001

av Webmaster publisert 14.05.2010, sist endret 14.05.2010 - 10:45