Biskopene i landet håper på en saligkåring av kardinal Wyszynski

Warszawa - KI (KAP) - På dagen 20 år etter kardinalprimas Stefan Wyszynskis død ba de polske biskopene i Warszawa om en snarlig saligkåring. «Måtte kardinalens store kjærlighet til Gud, menneskene og fedrelandet være fruktbringende for hans opphøyelse til Alterets ære», sa kardinal Jozef Glemp ved messen i katedralen i Warszawa. Glemp appellerte til de troende om fortsatt å pleie «kardinalens store arv» - tapperhet, kjærlighet og troskap.

Biskopen av Warszawa-Praga, Kazimierz Romaniuk, minnet om Wyszynskis testamente: For Polens primas dreide seg fremfor alt om retten til å forkynne Det glade budskap. Selv om Wyszynski kjempet for Kirkens rettigheter, kjempet han samtidig for Polens nasjonale identitet og det allmenne beste. Ved feiringen av messen deltok også den apostoliske nuntius i Warszawa, erkebiskop Jozef Kowalczyk, og tallrike politikere.

Kathpress 29. mai 2001 KI - Katolsk Informasjonstjeneste, Oslo (o: pe)
29. mai 2001

av Webmaster publisert 05.06.2001, sist endret 05.06.2001 - 21:23