Gjenopptrykk av den rumenske Blaj-bibelen

Vatikanet - KI (Zenit/CWN) - En ny utgave av den historiske Blaj-bibelen ble presentert i Vatikanet den 29. mai. Nyutgivelsen er et ledd i anstrengelsene for å fremme forsoningen mellom Den katolske kirke og den rumenske ortodokse kirke. Blaj-oversettelsen ble foretatt i 1795 med kyrilliske bokstaver av Samuil Micu, en munk som tilhørte den rumenske kirken i enhet med Roma («unert»). Den ble trykt i byen Blaj av biskop Ioan Bob. Både katolikker og ortodokse brukte den i lang tid, og den hadde en stor åndelig og kulturell innflytelse på Romania. Kardinal og patriark Ignace Moussa I Daoud, prefekt for Vatikanets Kongregasjon for Østkirkene, presenterte Bibelen i Vatikanets pressekontor. Den ble utgitt på 2-årsdagen for pave Johannes Paul IIs besøk i Romania, da han ble den første biskopen av Roma som satte sin fot på ortodoks jord. Nyutgaven av Blaj-bibelen er utgitt av en gruppe eksperter og finansiert av den gresk-katolske («unerte») kirken i Romania og landets høyeste myndigheter. Den er trykket i Vatikanet som en «gave fra det rumenske folk til Den hellige Stol». Paven mottok den fra en delegasjon av rumenske biskoper.

Zenit og Catholic World News 29.-31. mai 2001 KI - Katolsk Informasjonstjeneste, Oslo (o: pe)
31. mai 2001

av Webmaster publisert 05.06.2001, sist endret 05.06.2001 - 21:33