Første karmelittkloster siden reformasjonen

Roma/København - KI (KAP) - For første gang siden reformasjonen er det igjen opprettet et kontemplativt karmelittkloster i Danmark. Det nye klosteret er bygd for de reformerte karmelittsøstrene etter den hellige Teresa av Ávilas regel, de såkalte uskodde eller barfot-karmelittene (Ordo Sororum Discalceatarum Beatae Mariae Virginis de Monte Carmelo - OCD). Ordenens generalat i Roma opplyser at klosteret er opprettet i Hillerød i Danmark.

Etter en provisorisk begynnelse med tre søstre i mai 2000 er det nå ni ordenssøstre i klosteret, som er opprettet i ombygde landbruksbygninger. Til sommeren ventes det også at en postulant og en pre-postulant trer inn.

Klosteret i Danmark ble grunnlagt fra Sverige, hvor ordenen allerede i flere år har hatt et kloster. Til åpningen av klosteret gratulerer også de stedlige protestantiske sognene og ba om sine nye naboers bønner. I Danmark finnes det blant en befolkning på 5,4 millioner mennesker bare rundt 35.000 katolikker.

De reformerte karmelittene er også representert i Norge med klosteret i Tromsø.

KI/KAP (KathPress/Katolsk Informasjonstjeneste, o:pe)
3. juni 2001

av Webmaster publisert 05.06.2001, sist endret 05.06.2001 - 21:51