Norges Unge Katolikker søker vikar for organisasjonssekretær

Norges Unge Katolikker (NUK) har pga. sykdom behov for vikar for organisasjonssekretær fra 1. juli. Dette er et vikariat med 1 mnds. gjensidig oppsigelse. I første omgang er det snakk om ut desember 2001, med mulighet for forlengelse. Lønn etter avtale.

Ansvarsområder: Kontakt med kirkelige og offentlige myndigheter, løpende oversikt over økonomien, foreta utbetalinger m.m, oppfølging/kontakt med Økonomisk Utvalg, drift og vedlikehold av medlemsdatabase, utsendelse av infomateriell, postjournal og arkivering, forefallende sekretærarbeid m.m, kontakt med Frikirkelig Studieforbund.

Ønskede kvalifikasjoner: Handel og kontor eller tilsvarende, erfaring fra kontorfaglig arbeid, god kjennskap til tekstbehandling. Erfaring fra regnskap er også en fordel

Vikariatet inngår i et sekretariat bestående av organisasjonssekretær, organisasjonskonsulent og ungdomsprest.

Sekretariatet er direkte underlagt NUKs landsstyre.

Den som ansettes må være innforstått med og lojal overfor organisasjonens kristne grunnsyn og formålsparagraf.

Det følger en del kvelds- og helgearbeid.

For flere opplysninger, kontakt NUKs sekretariat på tlf 23 21 95 40 eller e-mail nuk@nuk.no.

Søknad med CV sendes snarest til: NUK, Akersvn. 16, 0177 Oslo

NUK
6. juni 2001

av Webmaster publisert 06.06.2001, sist endret 06.06.2001 - 18:26