13. juni: Sørgetog til "det ukjente barns grav"

Oslo: Onsdag 13. juni blir det igjen sørgetog til "det ukjente barns grav" ved Vår Frelsers gravlund i Oslo. Sørgetoget er en årlig markering ved datoen for innføringen av abortloven (Lov om svangerskapsavbrudd av 13. juni 1975, med endringer i lov av 16. juni 1978). Siden innføringen av abortloven for 26 år siden, har ca. 15 000 ufødte barn hvert år vært ofre for abort.

Sørgetoget starter klokken 15.00 fra Stortinget, går gjennom Akersgaten og Akersveien opp til Vår Frelsers gravlund hvor det ved et tidligere sørgetog har blitt opprettet en symbolsk grav, "Det ukjente barns grav". Etter et stille tog, uten plakater eller appeller, vil markeringen her avsluttes med en minnestund.

Arrangøren av Sørgetoget er "Aksjon Nytt Liv" som ledes av Ludvig Nessa og Børre Knudsen. De oppfordrer alle som sørger over abortlovens ofre til å delta, og gjerne ta med seg en rose til å legge på graven.

KI - Katolsk Informasjonstjeneste (Oslo)
11. juni 2001

av Webmaster publisert 11.06.2001, sist endret 11.06.2001 - 19:32