Lov mot Den hellige Stol opphevet

Fribourg - KI (Zenit) - En paragraf i den sveitsiske grunnloven, som forbød Den hellige Stol å opprette nye bispedømmer uten tillatelse fra de føderale myndighetene, ble opphevet i en folkeavstemming søndag. Konstitusjonsreformen som skulle avskaffe diskrimineringen av Den katolske kirke (det fantes ingen tilsvarende lov for de andre kristne trossamfunnene), ble vedtatt med 62,4% av stemmene. Katolske kantoner godkjente tiltaket med 70% av stemmene, mens i protestantiske områder varierte flertallet mellom 50 og 60%. Temaet var spesielt kontroversielt i Genève og Zürich, to vugger for den protestantiske reformasjonen. Assisterende generalsekretær for den sveitsiske bispekonferansen, p. Marc Aellen, sier at hvis et nytt bispedømme skal opprettes, kreves det en lang prosess av konsensus. Han legger til at intet bispedømme har blitt opprettet uten godkjennelse av den lokale kirken.

Zenit 11. juni 2001 KI - Katolsk Informasjonstjeneste, Oslo (o: pe)
11. juni 2001

av Webmaster publisert 18.06.2001, sist endret 18.06.2001 - 23:00