Islam nå Italias nest største religion

Roma - KI (Zenit) - Islam er nå den nest største religionen i Italia etter katolisismen. Men blant innfødte italienere går andreplassen til Jehovas Vitner, går det fram av det nye Religionsleksikonet som det har tatt Det europeiske senteret for studier av nye religioner tolv år å lage. Den 1.056 sider store encyklopedien analyserer 600 «religiøse realiteter» som er til stede i Italia. Arbeidet ble ledet av Massimo Introvigne, som er leder for forskningssentret og en ledende ekspert på europeiske religiøse bevegelser. Leksikonet utgis på forlaget Elledici.

Hvis man snakker om italienske borgere med italiensk pass, er den største religionen etter katolisismen Jehovas Vitner, som teller 270.000 hvis man bruker deres beregningsmåte. Men hvis man bruker de ordinære kriteriene som brukes på alle andre trossamfunn, inkludert eldre og barn med mer eller mindre ivrig deltakelse, utgjør de rundt 400.000. Protestantene er 360.000 fulgt av buddhistene med 74.000. Men situasjonen er annerledes hvis man regner med innvandrerne. I følge instituttets anslag utgjør muslimene 580.000 og de ortodokse 140.000 hvis innvandrerne regnes med, for det er en stor rumensk og slavisk innvandring. 1,92% av italienerne tilhører en annen religion enn den katolske, men det tallet stiger til 3,5% hvis man regner med alle mennesker som faktisk finnes i landet. Introvigne sier at 89% av italienerne sier de er religiøse, men de som er i kontakt med en organisert religion, er mindre enn 40%. Rundt 37% av folket er praktiserende katolikker i henhold til sosiologenes kriterier, noe som betyr at de praktiserer troen minst en gang hver måned. Rundt 2% praktiserer aktivt andre religioner. Med andre ord praktiserer halvparten av de italienerne som sier de er religiøse, ikke noen religion regelmessig.

Zenit 15. juni 2001 KI - Katolsk Informasjonstjeneste, Oslo (o: pe)
15. juni 2001

av Webmaster publisert 18.06.2001, sist endret 18.06.2001 - 23:22