Biskop for retten

Paris - KI (KAP/CWN/Zenit) - I Frankrike startet torsdag den 14. juni rettssaken mot biskopen av Bayeux-Lisieux, Pierre Pican. Biskopen er anklaget for ikke å ha anmeldt en forbrytelse. Statsadvokaten beskylder Pican for å ha visst om at en av prestene i hans bispedømme sto bak tilfeller av barnemisbruk, uten at han informerte myndighetene. Presten René Bissey ble i oktober dømt til 18 års fengsel for voldtekt av en gutt og seksuelt misbruk av ti andre mindreårige under 15 år mellom 1989 og 1996. Presten anket dommen, og saken skal opp på nytt før årsskiftet.

Saken mot biskopen varte i to dager, men dommen regnes ikke med å falle før i juli. Hvis biskopen blir funnet skyldig, kan han få fengsel mellom 1 og 3 år. Saken har vakt stor oppsikt i Frankrike, og det er første gang en biskop er stilt for retten i landet for ikke å ha anmeldt en straffbar gjerning. Biskop Pican var synlig pinlig berørt over å måtte diskutere seksuelle spørsmål i retten. Biskopens forsvarer hevder at Pican ikke hadde noen sikker kjennskap til tilfellene, og i tillegg gjelder hans taushetsplikt. Fransk rett respekterer skriftemålets hemmelighet, men bistandsadvokatene til ofrenes familier sier at biskopen ikke kan bruke denne unnskyldningen, siden biskopens samtaler med presten fant sted utenfor skriftestolen og dermed ikke er beskyttet av loven. Ved å diskutere saken har biskopen også innrømmet at det ikke er snakk om skriftemålshemmeligheter.

Torsdag innrømmet biskopen i retten at han kanskje hadde vist «manglende oppmerksomhet» ved ikke å foreta videre undersøkelser. Pican vedgikk at han i 1996 ble informert av sin generalvikar Michel Morcel om prestens pedofile handlinger. Men han gikk ut fra at det handlet «utelukkende om berøringer». Han brydde seg ikke mer om saken, fordi han gikk ut fra at generalvikaren ville ta seg av den. Pican og hans generalvikar hevder at presten etter sin bekjennelse var i selvmordsfare, og derfor ble han først rådet til psykiatrisk behandling i stedet for å tilstå for myndighetene. Biskopen overførte også presten til et annet sogn i 1998, men han ble arrestert et par dager senere. Anklageren Jacques-Philippe Segondat la fredag ned påstand om betinget fengsel i fra fire til seks måneder for biskopen. Han sa at Pican flere ganger hadde begått alvorlige feil i sine avgjørelser. Biskopen er «psykisk noe stiv», og en slik straff vil derfor ha «en pedagogisk virkning» på ham. Tidligere ofre anklaget fredag Pican for å ha brydd seg mer om presten enn om ofrene. De uttrykte håp om at «Kirkens taushet» opphører og at flere ofre tar til orde. Foreldre til ofre beklaget seg over at ledelsen i bispedømmet aldri hadde henvendt seg til dem og at det ikke hadde vært spor av medfølelse. På spørsmål svarte biskopen at han heller ikke i dag var villig til å melde en prest til myndighetene for å ha gjort seg skyldig i pedofile handlinger. Likevel erklærte han at han «i dag ville ha gjort ting annerledes» og «råde en skyldig prest til å tilstå». Dessuten ville han i dag ha tatt kontakt med familiene direkte.

Torsdag sa formannen for den franske bispekonferansen, kardinal Louis-Marie Billé av Lyon, til retten at han ikke tror at pedofili er mer utbredt blant prester enn i resten av samfunnet. Han sa at rundt 30 franske prester var dømt for pedofili, mens 18 andre var under etterforskning. Kardinal Billé uttrykte støtte til sin bispekollega. Bispekonferansen uttrykte lørdag forbauselse over påstanden om fengselsstraff, og de uttrykte tiltro til en frifinnende dom.

Kathpress 14. og 16. juni, CWN 14. og 15. juni og Zenit 17. juni 2001 KI - Katolsk Informasjonstjeneste, Oslo (o: pe)
17. juni 2001

av Webmaster publisert 18.06.2001, sist endret 18.06.2001 - 23:34