Den katolske kirke vokser videre

Washington - KI (KAP) - Tallet på offisielt registrerte katolikker i USA steg i fjor med rundt 1,3 millioner til 63,7 millioner. Dette går frem av den nyeste statistiske årbok for Kirken i USA. Videre fremgår det at antall prester sank med 364. Dermed har det i de siste ti årene vært en tilbakegang på i alt 7.000 prester. Også når det gjelder ordensfolk, er det på nytt nedgang i antallet. Bare antallet permanente diakoner steg i år 2000 med 486. I følge årboken var det i fjor også flere dåp, førstekommunioner, ferminger og kirkelige ekteskap enn i 1999.

På det sosiale området lister årboken opp 596 katolske sykehus som i fjor behandlet 79 millioner pasienter. I andre helseinstitusjoner fikk i tillegg 6 millioner mennesker pleie. I tillegg finnes de i bispedømmene 2.290 sosiale sentre, som blir benyttet av 21 millioner mennesker. De 235 katolske videregående skolene og høyskolene hadde i følge opplysningene rundt 700.000 elever, knapt 4.000 flere enn i 1999 og 55.000 flere enn for ti år siden.

Kathpress 15. juni 2001 KI - Katolsk Informasjonstjeneste, Oslo (o: pe)
15. juni 2001

av Webmaster publisert 19.06.2001, sist endret 19.06.2001 - 09:59