Kirken i Europa er bekymret over forskning på embryoer

Vatikanet - KI (KAP) - Bioetiske spørsmål står i sentrum i årets møte for generalsekretærene i de europeiske bispekonferansene, som finner sted fra 21. til 25. juni i Praha i Tsjekkia. Spesielt vil man drøfte den aktuelle utviklingen innen lovgivningen som kan gjøre aktiv eutanasi mulig i de enkelte europeiske land, i tillegg til forskning på embryoer. Den katolske kirke følger med bekymring denne tendensen til å undergrave det absolutte beskyttelse av livet som står i motsetning til det bibelske synet på mennesket, heter det i en erklæring fra Rådet for de europeiske bispekonferansene (CCEE).

Andre temaer på møtet er spørsmål om forholdet mellom samfunn og Kirke i sentral- og Øst-Europa samt omsettingen i praksis i de enkelte bispekonferansene og i lokalkirkene av det Charta Oecumenica som ble vedtatt på de kristne kirkene i Europas millenniumsforsamling i Strasbourg. Dette dokumentet beskriver for første gang grunnleggende økumeniske oppgaver for kirkene i Europa.

I tillegg vil det bli en inngående tankeutveksling med medlemmene av det avgåtte presidiet i CCEE, kardinal Miloslav Vlk av Praha og kardinal Karl Lehmann av Mainz, og det nye presidiet som ble valgt i Strasbourg den 18. april i år, biskop Amedee Grab av Chur og erkebiskop Josip Bozanic av Zagreb, om tyngdepunktet for arbeidet i CCEE i de neste årene. I tillegg vil det bli informert om forberedelsene til de europeiske biskopenes tiende symposium som er planlagt i år 2002 med tema «Europeisk ungdom i forandring. Troens laboratorium». Disse symposiene som CCEE arrangerer med jevne mellomrom, er viktige fora for Den katolske kirke i Europa for å møte pastorale utfordringer i felleskap.

Deltakere på de årlige møtene er de 34 generalsekretærene i de nasjonale katolske bispekonferansene i Europa. Møtet finner sted i Praha etter innbydelse fra Msgr Karel Simandl, generalsekretær for den tsjekkiske bispekonferansen, og blir organisert av CCEE.

Kathpress 18. juni 2001 KI - Katolsk Informasjonstjeneste, Oslo (o: pe)
18. juni 2001