Kommisjonen for Rettferdighet og Fred i OKB konstituert

Vil arbeide mer mot menighetene

Kommisjonen for Rettferdighet og Fred (Justitia et Pax) i Oslo katolske bispedømme holdt sitt konstituerende møte den 8. juni 2001. May-Lisbeth Myrhaug ble valgt til ny leder og Else Lien til sekretær.

Den nye kommisjonen vil begynne planleggingen av sin virksomhet til høsten. Prioriterte oppgaver blir samarbeid med Caritas og arbeid direkte rettet mot menighetene. Kommisjonen tar gjerne imot henvendelser.

KI - Katolsk Informasjonstjeneste (Oslo)
22. juni 2001

av Webmaster publisert 22.06.2001, sist endret 22.06.2001 - 15:20