Institutt for Ekteskaps- og Familiestudier åpnet på Filippinene

BACOLOD CITY, Filippinene, (UCAN): Et filippinsk bispedømme har etablert et institutt for ekteskaps- og familiestudier i Asia, som skal være tilknyttet det pavelige institutt for familiestudier i Roma. Undervisningen ved Johannes Paul IIs Nasjonale Institutt for Ekteskaps- og Familiestudier begynte den13. juni for de første 12 elevene, som er filippinske legfolk.

Monsignor Victorino Rivas, instituttets leder, fortalte UCANews at arbeidet med å åpne instituttet har pågått i flere år. Han la til at det arbeides mot at instituttet skal bli en anerkjent gren av det Pavelige Institutt for Ekteskaps- og Familiestudier i Roma, som ble etablert av pave Johannes Paul II i 1982.

Basert på UCAN rapport PV8851
19. juni 2001

av Webmaster publisert 25.06.2001, sist endret 25.06.2001 - 11:33