Katolske leger er kritiske til medisinske retningslinjer for abort

SEOUL (UCAN): Katolske leger i Sør-Korea har uttrykt kritikk av den nasjonale legeforenings utkast til retningslinjer, som de hevder vil fremme abort, eutanasi og in vitro befruktning.

"Den katolske kirke lærer oss at abort bare kan rettferdiggjøres i unntakstilfeller, der hvor morens liv er i stor fare", sier Martino Kim In-kyung, generalsekretær for de katolske legene i Sør-Korea. I en uttalelse den 2. juni kritiserte legene den koreanske Legeforening for å mykne retningslinjene, til tross for tidligere protester fra kirkeledere i april i fjor.

De katolske legene poengterte at retningslinjene var skrevet på en tvetydig måte, nettopp for å tillate abort. De reagerte også på Legeforeningens definisjon av livets begynnelse som "unnfangelsen", da dette kan være tvetydig, og krever at dette endres til "befruktningen". Videre ble også retningslinjer i forhold til kunstig befruktning kritisert. Disse tillater kunstig befruktning mellom ugifte, selv om det "ikke skal oppfordres" til dette. De katolske legene påpeker i denne forbindelse at Kirken er imot kunstig befruktning, selv for gifte par. De katolske legenes uttalelse understreket også på ny Kirkens motstand mot "barmhjertighetsdrap".

Basert på UCAN rapport KO8834.1137
19. juni 2001