Erkebiskopen av Canterbury advarer mot anglikansk skisma

London - KI (KAP) - Den anglikanske primas og erkebiskop av Canterbury, George Carey, advarer mot et skisma innenfor det verdensomfattende anglikanske fellesskapet. Carey fordømmer planene til de anglikanske erkebiskopene Emmanuel Mbona Kolini av Kigali i Rwanda og Ping Chung Yong av Sabah, som i vår ble valgt for fire år som primas for den anglikanske provinsen Sørøst-Asia. De akter søndag den 24. juni å vie fire nye biskoper i Denver i Colorado i USA for sjelesorg blant de «tradisjonstro» anglikanerne i USA. Dette skrittet vil snarere svekke det anglikanske fellesskapet enn å styrke det, erklærte erkebiskop Carey, som er æresoverhode for verdens rundt 70 millioner anglikanere, i et brev til de to erkebiskopene. Dette brevet er nå blitt kjent.

Carey minnet de to erkebiskopene om at de som biskoper i det anglikanske fellesskapet selv er underlagt en autoritet, og at de rettmessig bare kan handle innenfor de fullmakter de er tildelt. De to erkebiskopene har ingen jurisdiksjon utenfor sine respektive kirkeprovinser. Carey sier at han betrakter vielsene i Singapore i fjor «i beste fall som irregulære, i verste fall som skismatiske». I februar 2000 nektet erkebiskopen av Canterbury å anerkjenne to biskoper for USA som var viet i Singapore, fordi de etter hans mening var foretatt som protest mot sin kirkes liberale holdning til homoseksualitet. Denne nektelsen var enestående i den anglikanske kirkens historie, da Carey som primas for England bare er æresoverhode uten juridiske fullmakter utenfor sitt eget land. De ulike anglikanske provinsene er uavhengige.

De to amerikanske prestene som i fjor ble viet til biskoper i Singapore, Charles Murphy og John Rodgers, erklærte etter vielsen at de hadde bestemt seg for denne handlingen for å bekjempe «vantroen» i USA. Tilbakegangen i antallet anglikanske troende skyldes også mange anglikaneres liberale holdning til homoseksualitet.

Kathpress 20. juni 2001 KI - Katolsk Informasjonstjeneste, Oslo (o: pe)
20. juni 2001

av Webmaster publisert 27.06.2001, sist endret 27.06.2001 - 10:56