Anglikanere bruker heller katolske messetekster

London - KI (KAP) - Mange anglikanske prester i Storbritannia ignorerer formuleringene i «Book of Common Prayer» og benytter i stedet messeformularet og bønnetekstene fra den romersk-katolske liturgien. Dette skriver den britiske avisen Daily Telegraph med henvisning til kirkelige kretser. Motivet er det foreldede språket i mange anglikanske bønner. Generalsynoden for Church of England i juli skal også drøfte dette spørsmålet. Avisen bygger blant annet på et sakspapir fra bispedømmet Wakefield, som går inn for «en radikal modernisering av liturgien».

Kathpress 21. juni 2001 KI - Katolsk Informasjonstjeneste, Oslo (o: pe)
21. juni 2001

av Webmaster publisert 28.06.2001, sist endret 28.06.2001 - 15:32