Verdenskongress mot dødsstraff i Strasbourg

Strasbourg - KI (KAP) - I Strasbourg begynte torsdag den 21. juni den første verdenskongressen mot dødsstraff i bygningene til Europaparlamentet. Fra torsdag til lørdag var flere hundre statsadvokater, advokater og motstandere av dødsstraffen fra Sør-Afrika, USA, Japan og Europa samt prominente representanter for politikk og samfunn samlet i Strasbourg. Initiativet er et nytt forsøk på å få gjennomført et verdensomfattende moratorium (utsettelse) av alle henrettelser og avskaffelse av dødsstraffen i alle land. Blant de inviterte var også tidligere dødsdømte som har fått sin uskyld bevist, samt pårørende til henrettede. Kongressen viet en egen sesjon til dødsstraffen i USA. Lederen for stiftelsen «France Libertes», Danielle Mitterand, enke etter den tidligere franske presidenten, oppfordret til å styrke det internasjonale samfunnets anstrengelser for å få dødsstraffen avskaffet i USA. Mitterand og andre talere krevde også et sterkere press på Kina, Irak, Iran og Saudi-Arabia.

Samtidig ble det reist krav om å innføre 22. juni som årlig minnedag mot dødsstraffen. Et slikt initiativ ble i begynnelsen av juni undertegnet av representanter for de franske regjerings- og opposisjonspartiene. Vatikanets representant i Europaparlamentet, Msgr. Paul Gallagher, sa at en verdensomfattende avskaffelse av dødsstraffen kunne gi menneskeheten nytt håp. Pave Johannes Paul II har tatt utallige initiativ for avskaffelse av dødsstraffen, og Vatikanet vil også i fremtiden gå imot nye henrettelser.

I fjor ble det utført 1.900 henrettelser i verden, og av dem ble rundt tusen foretatt i Kina. I Irak henrettet man minst 400, mens det både i Iran og Saudi-Arabia ble drept mer enn 120 personer. I USA ble 85 mennesker henrettet i fjor.

Initiativtaker til kongressen er den franske menneskerettsorganisasjonen «Ensemble contre la peine de mort» (Sammen mot dødsstraff) sammen med Europaparlamentet, Den europeiske Union, Europarådet, de nasjonale parlamentene i Frankrike, Italia, Østerrike, Portugal, Belgia og Tyskland samt internasjonale organisasjoner som Amnesty International og Den internasjonale Menneskerettighetsligaen (FIDH).

Kathpress 20. og 22. juni 2001 KI - Katolsk Informasjonstjeneste, Oslo (o: pe)
22. juni 2001

av Webmaster publisert 28.06.2001, sist endret 28.06.2001 - 15:33