USA og Japan kan miste observatørstatusen ved Europarådet

Strasbourg - KI (KAP) - Europarådets parlamentarikerforsamling har truet USA og Japan med å ta fra dem statusen som observatører ved rådet. Grunnen er de to landenes holdning til dødsstraff, meddelte Europarådet tirsdag. Kvelden før hadde parlamentarikerforsamlingen mottatt en rapport fra den kristeligdemokratiske representanten Renate Wohlwend fra Liechtenstein. Der het det at de to landene må vedta et øyeblikkelig moratorium (utsettelse av henrettelser) og innlede skritt for å avskaffe dødsstraffen.

Hvis det innen 1. januar 2003 ikke er gjort noen synlige fremskritt, må det stilles spørsmålstegn ved USAs og Japans observatørstatus, heter det videre i Wohlwends rapport. Til observatørstatusen er det knyttet en støtte til prinsippene om demokrati, rettsstat og grunnverdier. Det er fire land som har observatørstatus i Europarådet, men de andre to, Canada og Mexico, praktiserer ikke dødsstraff. I de neste månedene vil parlamentarikere fra Europarådet begynne en dialog med tilhengere og motstandere av dødsstraff i USA og Japan.

Parlamentarikerforsamlingen i Europarådet minner om at de 43 medlemslandene de facto har vært en «dødsstraffri sone» siden 1997. Siden 1994 har et moratorium for henrettelser vært en forutsetning for medlemskap i Europarådet.

Kathpress 26. juni 2001 KI - Katolsk Informasjonstjeneste, Oslo (o: pe)
26. juni 2001

av Webmaster publisert 03.07.2001, sist endret 03.07.2001 - 11:05