Kristne blir mest forfulgt

Zürich - KI (KAP) - For tiden er de kristne den religiøse grupperingen som blir mest forfulgt på verdensbasis. Dette erklærte Den sveitsiske evangeliske alliansens arbeidsgruppe for religionsfrihet i anledning FNs minnedag for torturofre, som ble markert den 26. juni.

Arbeidsgruppen opplyser at i Kina blir fortsatt medlemmer av ikke registrerte kirker arrestert og torturert, og det samme skjer i Nord-Korea og Laos. Situasjonen for kristne i Sør-Sudan er ikke bedre, de blir bortført, solgt som slaver og mishandlet på det groveste både fysisk og psykisk. Stadig publiseres det i vesten hemmelige rapporter fra ulike islamske land, hvor tilhengere av kristendommen, spesielt konvertitter, blir torturert og drept.

Arbeidsgruppen oppfordrer sammen med andre organisasjoner offentligheten til innsats for disse torturofrene. Kristne blir utfordret til også i sine bønner minnes de menneskene som blir forfulgt for sin tro.

Kathpress 28. juni 2001 KI - Katolsk Informasjonstjeneste, Oslo (o: pe)
28. juni 2001

av Webmaster publisert 03.07.2001, sist endret 03.07.2001 - 11:09