Kardinal Oddi død

Vatikanet - KI (KAP/Zenit) - Kardinal Silvio Oddi døde fredag den 29. juni 2001 på et sykehus like utenfor Piacenza i Nord-Italia, 90 år gammel. Han tjente under seks paver - fra Pius XI (1922-39) til Johannes Paul II (1978-).

Kardinal Oddi ble født den 14. november 1910 i Morfasso (bispedømmet Piacenza-Bobbio). Han ble presteviet den 31. mai 1933 og tok i 1936 en grad i kirkerett ved det pavelige universitet Angelicum i Roma. Han trådte samme år inn i det pavelige diplomati og ble sendt til Iran og senere (1939) til Libanon. Han var leder for nuntiaturet i Jugoslavia mellom 1951 og 1953. Han ble utnevnt til titularerkebiskop den 30. juli 1953 og til apostolisk delegat i Jerusalem, Palestina, Transjordan og Kypros. Fra 1957 var han apostolisk nuntius i Egypt. På 1950-tallet organiserte han blant annet Den katolske kirkes hjelpeaksjoner for arabiske Palestina-flyktninger. Han var i flere tiår Vatikanets mest erfarne Midtøsten-diplomat.

Etter mange år i Midtøsten ble han i 1962 forflyttet til Brussel som apostolisk nuntius for Belgia og Luxembourg. Han ble kreert til kardinal den 28. april 1969 av pave Paul VI (1963-78), og samme år ble han pavelig legat for basilikaen San Francesco i Assisi. I 1979 utnevnte pave Johannes Paul II ham til prefekt for Kleruskongregasjonen, og denne posten hadde han til 1985, da han gikk av, 75 år gammel.

Etter kardinal Oddis død teller kardinalkollegiet nå 180 medlemmer, hvorav 132 er yngre enn 80 år og dermed kan delta ved pavevalg. Det er nå 39 italienske kardinaler, hvorav 24 er elektorer.

Kathpress og Zenit 1. juli 2001 KI - Katolsk Informasjonstjeneste, Oslo (o: pe)
1. juli 2001

av Webmaster publisert 03.07.2001, sist endret 03.07.2001 - 11:13