P. Frode Eikenes til Rådet for prestestudenter i OKB

Den 4. juli utnevnte biskop Gerhard Schwenzer SS.CC av Oslo pastor Frode Eikenes til fast medlem i Rådet for veiledning av prestestudenter i bispedømmet. Eikenes overtar dermed plassen til p. Alan Littlewood, som døde 5. februar i år.

Rådet for veiledning av prestestudenter, ble opprette i 1987. De øvrige medlemmene er p. Rolf K. Pahle Bowitz (leder), Kari Mette Eidem, Anne Bente Hadland O.P. og p. Paul Pham Huu Y.

KI - Katolsk Informasjonstjeneste (Oslo)
4. juli 2001

av Webmaster publisert 04.07.2001, sist endret 04.07.2001 - 10:46