De flerkulturelle menigheter tema for årets NORDKAT møte.

Iår som for 2 år siden ble det avholdt møte i NORDKAT. Denne gangen ble det avholdt i Danmark, på Magleås utenfor København, med temaet; "De flerkulturelle menigheter - en felles utfordring for Kirken i Norden". Dette var et spennende tema som opptok alle delegatene fra de nordiske landene; Danmark, Sverige, Norge, Finland, Island, Estland og Førøyene.

Man kom blant annet frem til å utarbeide en fellesnordisk hjemmeside med informasjon om alle de kulturer og nasjonale bakgrunner som våre menigheter og lokalkirker har i Norden. Her kan nevnes at materialet som legges ut på internett skal beskrive de ulike nasjonale gruppers kulturelle idetitet og deres katolske og nasjonale praksis. På møtet ble det knyttet god kontakt mellom Norges Unge Katolikker(NUK)s representanter og Sveriges Unge Katolikkers representanter og uttrykt ønske om et nærmere samarbeid og kontakt mellom katolsk ungdom i de nordiske land.

For de som ikke vet hva NORDKAT står for er det et forum hvor nordiske katolske legfolk hvert annet år møtes for å drøfte felles anliggender og problemer og utveksle erfaringer og peke på praktiske behov og løsningsmuligheter. Representanter for de baltiske land inviteres også til å delta.

NUKs hjemmeside
3. juli 2001

av Webmaster publisert 04.07.2001, sist endret 04.07.2001 - 15:53