Reformteologen Rosmini rehabilitert

Vatikanet - KI (KAP/Zenit) - Troslærekongregasjonen i Vatikanet har rehabilitert den italienske reformteologen Antonio Rosmini (1797-1855). Dette går frem av en «Nota» (meddelelse) undertegnet av kongregasjonens prefekt, kardinal Joseph Ratzinger, og offentliggjort av Vatikanets pressekontor. Rosminis verker ble satt på indeks over forbudte bøker under den salige pave Pius IX (1846-78). Likevel ble en heresiprosess mot ham stanset av den samme paven i 1854. Men under pave Leo XIII (1878-1903) kom i 1887 læreskrivet Post obitum, som var en ettertrykkelig fordømmelse av 40 teser som var avledet fra Rosminis tenkning.

Skrivet fra Ratzinger som nå er offentliggjort, har pave Johannes Paul IIs utrykkelige støtte. Der heter det at grunnene som i sin tid førte til fordømmelse av Rosminis 40 teser, i mellomtiden er overvunnet. Tesene som den gangen ble fordømt, tilhørte ikke reformteologens autentiske tenkning, men var «mulige slutninger fra lesningen av hans skrifter». Nå blir Rosminis verk i skrivet- til tross for mange «risikofylte» formuleringer - verdsatt som et «tappert og modig» forsøk på å åpne «nye muligheter» for den katolske lære med hensyn til moderne tenkning.

Fordømmelsen av Rosmini, som nøt stor anseelse som kirkereformator og ordensgrunnlegger, bidro på 1900-tallet til å fordype kløften mellom Den katolske kirke og det moderne. Presten, teologen og filosofen ble også tatt alvorlig som dialogpartner av de åndelige lederne for den italienske nasjonalbevegelsen. Men han skaffet seg utallige motstandere i den daværende kirkeledelsen gjennom sin kritikk av tilstanden i Den katolske kirke i skriftet «Om Den hellige Kirkes fem plager», og sine forsøk på å formulere et alternativ til den nyskolastiske tenkningen i teologien i ånden til den filosofiske idealismen.

Pave Johannes Paul II verdsatte allerede i encyklikaen Fides et Ratio i 1998 Rosminis tenkning som et fruktbart møte mellom filosofisk og teologisk tenkning. Faktisk har paven støttet igangsettingen av en saligkåringsprosess for Rosmini på bispedømmenivå. Saken ble avsluttet av biskop Renato Corti av Novara i mars 1998, og den analyseres nå av Helligkåringskongregasjonen.

Rosmini grunnla to kongregasjoner: Nestekjærlighetens institutt (Institutum Charitatis - IC), som kalles rosminianere, og Søstrene av Det guddommelige forsyn.

Kathpress og Zenit 1. juli 2001 KI - Katolsk Informasjonstjeneste, Oslo (o: pe)
1. juli 2001

av Webmaster publisert 04.07.2001, sist endret 04.07.2001 - 16:02