Kirken anerkjenner Mariaåpenbaringer

Kigali/Vatikanet - KI (KAP/Zenit) - Den katolske kirke har offisielt anerkjent Mariaåpenbaringene som begynte i 1981 i Kihebo i Rwanda. Vatikanets pressekontor har offentliggjort en erklæring på oppdrag av den ansvarlige biskopen av Gikongoro, Augustin Misago. Allerede i 1998 ble den offentlige kulten på stedet for de antatte åpenbaringene tillatt av den daværende stiftsbiskopen, selv om han lot spørsmålet være åpent om det dreide seg om autentiske Mariaåpenbaringer eller ikke.

I den offentliggjorde erklæringen heter det at det at det finnes gode grunner for autentisiteten til åpenbaringene som begynte den 28. november 1981. Av de tallrike seerne som siden har fortalt om Mariaåpenbaringer i Kihebo, er det likevel bare de første tre som er troverdige: Alphonsine Mumureke, Nathalie Mukamazimpaka og Marie-Claire Mukangango. Maria åpenbarte seg for seerne som «Nyina wa Jambo» (Ordets Mor). Åpenbaringene var i det vesentlige avsluttet allerede i 1983, og alle senere beretninger om angivelige nye åpenbaringer har ikke inneholdt noe nytt. I teksten blir det understreket at også etter den kirkelige anerkjennelsen av en Mariaåpenbarings troverdighet, står det enhver troende fritt å tro på den eller ikke.

Siden begynnelsen av 1980-årene har hundretusener av afrikanske troende strømmet til Mariahelligdommen i Kibeho. I følge erklæringen skal den heretter hete «Helligdommen for Vår Frue av Smertene». Dette stedet vil få stor betydning for menneskenes omvendelse til troen, angeren for syndene og forsoningen i det splittede landet. Biskop Misago stadfestet åpenbaringenes autentisitet og seernes gode tro på en messe i katedralen i Gikongoro, hvor nuntius og alle Rwandas biskoper var til stede.

Kathpress og Zenit 1. juli 2001 KI - Katolsk Informasjonstjeneste, Oslo (o: pe)
1. juli 2001

av Webmaster publisert 04.07.2001, sist endret 04.07.2001 - 16:03