Moralsk ansvar å kjempe mot AIDS-katastrofen

VATIKANET (UCAN): Pave Johannes Paul II understreker det moralske ansvaret for å handle mot AIDS katastrofen, som han beskriver som en av de største katastrofer i vår tid. I en uttalelse rettet til FNs generalsekretær Kofi Annan, roser paven nye initiativ i kampen mot AIDS fra FN. Paven legger også stor vekt på at kampen mot den globale epidemien ikke kan begrenses til det medisinske og økonomiske, men også må konfrontere kulturelle og moralske emner. Kardinal Javier Lozano Barragan, lederen for det pavelige rådet for pastoral støtte til helsearbeidere, presenterte uttalelsen på FNs generalforsamlings møte 25-27. juni 2001, som var spesielt viet til HIV/AIDS. I uttalelsen gjentok paven Den katolske kirkes posisjon i forhold til forhindring av spredning av AIDS, og oppfordret til opplæring om den menneskelige seksualitet som respekterer menneskets verdighet og livets hellighet.

Basert på UCAN rapport AS8944
2. juli 2001

av Webmaster publisert 05.07.2001, sist endret 05.07.2001 - 13:20