Mulig avskaffelse av dødsstraff

TAIPEI (UCAN): Katolikker har organisert en konferanse som hadde til hensikt å fremme avskaffelsen av dødsstraff i Taiwan. Kardinal Paul Shan Kuo-hsi av Kaohsiung og den protestantiske lederen pastor Chou Lien-hua oppfordret til oppbygningen av en kultur som respekterer menneskelivet som noe hellig Konferansen ble organisert av Mulig avskaffelse av dødsstraff Pave Johannes Paul IIs Fredsinstitutt og det juridiske fakultet ved Fu Jen Catholic University. Kardinal Shan fortalte at han i april 2000 leverte et brev til president Chen Shui-bian, hvor han oppfordret myndighetene til å avstå fra bruk av dødsstraff i jubileumsåret 2000. Han la til at justisministeren skal ha vært positiv til at regjeringen kan avskaffe dødsstraff innen tre år.

Basert på UCAN rapport TA8959
5. juli 2001

av Webmaster publisert 05.07.2001, sist endret 05.07.2001 - 13:51