Paven understreker biskopenes rolle som tjenere

Vatikanet - KI (KAP/Zenit) - Pave Johannes Paul II har advart biskopene i Den katolske kirke mot en byråkratisering av deres arbeid og en orientering mot statistikker. I en tale i Vatikanet til nyvigslede biskoper fra alle verdensdeler sa paven at bispeembetets suksess ikke kunne måles etter begrep fra den byråkratiske organisasjonen eller statistiske data. «Hellighet måles etter andre målestokker», understreket han.

Paven erklærte videre at biskopen er en tjener for Gud og mennesker. Med henblikk på høstens synode om bispeembetet føyde han til at biskopen må utøve sitt embete som en tjeneste for enheten og fellesskapet. Biskoper må ikke forstå sitt embete i en «triumfalistisk» betydning, men det skal i stedet stå under korsets tegn. For embetets suksess er forutsetningen innehaverens personlige hellighet og en autentisk Kristi etterfølgelse. Samtidens enorme utfordringer er samtidig også store muligheter, understreket paven.

Gruppen besto av 153 stiftsbiskoper som er blitt utnevnt av paven siden begynnelsen av 2000 og til og med slutten av juni. Biskopene var i Roma i anledning et studiemøte som var organisert av Bispekongregasjonen i Vatikanet på det pontifikale athenaeum Regina Apostolorum, en universitetsinstitusjon som drives av Kristi Legionærer.

Kathpress og Zenit 6. juli 2001 KI - Katolsk Informasjonstjeneste, Oslo (o: pe)
6. juli 2001

av Webmaster publisert 10.07.2001, sist endret 10.07.2001 - 11:28