Vatikanet krever endringer i planene for katedralen i Milwaukee

Washington - KI (KAP) - Vatikanet har nå grepet inn i striden om ombyggingen av katedralen St. John the Evangelist i Milwaukee i USA. I følge det amerikanske katolske nyhetsbyrået CNS krever Vatikanet endringer i de planlagte byggearbeidene i et brev til erkebiskop Rembert G. Weakland. En del av planene strider mot liturgiske normer, skriver prefekten for Kongregasjonen for Gudstjenesten og Sakramentsordningen, kardinal Jorge Medina Estevez. En talsmann for bispedømmet understreker at planene ikke vil bli stoppet eller «vesentlig endret», men likevel vil erkebiskopen søke løsninger i Vatikanets ånd.

I følge meldingen reagerer Vatikanet fremfor alt på plasseringen av hovedalteret midt i kirkens skip og fjerningen av baldakinen over alteret. På hovedalterets sted i koret skal det i stedet komme et stort orgel. Dette er i følge kardinal Medina en ringeakt av det liturgiske hierarki. Det klages også over flyttingen av tabernaklet til et lite sidekapell (4x6m), fjerningen av to skriftestoler og oppsettingen av bilder av personer som ikke er godkjent æret som hellige eller salige.

Observatører mener at dette er første gang Vatikanet griper inn så åpent i byggearbeider som en stiftsbiskop står ansvarlig for. De utelukker ikke at kritikken fra Vatikanet også står i sammenheng med erkebiskop Weaklands spente forhold til mange funksjonærer ved kurien.

Talsmannen for erkebispedømmet Milwaukee og erkebiskop Weakland, Jerry Topczewski, sier at kongregasjonens innvendinger var små og lett kunne innarbeides i planene. Likevel begynte bygningsarbeidere mandag på arbeidet med å demontere marmorbaldakinen over alteret. Topczewski sier at selv om erkebiskopen samarbeider, har han også bedt en kirkerettsekspert i Vatikanet klargjøre spørsmålet om en biskops autoritet i sitt bispedømme. Topczewski sa at erkebiskopen svarte på brevet på mandag og at saken ikke vil forsinke prosjektet, som koster 4,5 millioner dollar (vel 40 millioner kroner) og skal stå ferdig tidlig neste år, like før erkebiskopen når den obligatoriske pensjonsalderen på 75 år.

Kathpress 6. juli og Catholic World News 3. og 5. juli 2001 KI - Katolsk Informasjonstjeneste, Oslo (o: pe)
6. juli 2001

av Webmaster publisert 10.07.2001, sist endret 10.07.2001 - 11:38