«Den røde biskop» Novak død

Buenos Aires - KI (KAP) - Den argentinske biskopen Jorge Novak SVD er død etter lang tids sykdom, 73 år gammel. Biskop Novak var medlem av Steyler-misjonærene (verbittene) og var kjent som en modig kritiker av militærdiktaturet i Argentina mellom 1976 og 1983. Biskopen krevde stadig at skjebnen til de som «forsvant» under diktaturet, måtte oppklares. Hans innsats mot brudd på menneskerettighetene ga ham tilnavnet «den røde biskop».

Novak var blant grunnleggerne av den økumeniske bevegelsen for menneskerettigheter (MEDH). Han var den første biskop av bispedømmet Quilmes, som ble grunnlagt i 1976. Det ligger i nærheten av hovedstaden Buenos Aires, og det bor rundt 1,2 millioner mennesker der, de fleste i fattigkvarterer.

Kathpress 11. juli 2001 KI - Katolsk Informasjonstjeneste, Oslo (o: pe)
11. juli 2001

av Webmaster publisert 19.07.2001, sist endret 19.07.2001 - 10:24