Prest døde dagen før frikjennelse

Bologna - KI (Zenit) - Presten Giorgio Govoni, som var beskyldt for misbruk av barn, døde av et hjerteattakk dagen før han ble frikjent. Frikjennelsen kom posthumt onsdag den 11. juli i appellretten i Bologna. Syv andre anklagede ble også frikjent, mens dommen mot syv andre ble til en viss grad opprettholdt.

Saken gjaldt misbruk i 1996 og 1997 av 13 barn, som var mellom 4 måneder og 13 år gamle. Familiemedlemmer var blant de anklagede. P. Govoni, som var sogneprest i San Giorgio i Modena-regionen, hevdet hele tiden at han var uskyldig. Etter prestens død appellerte advokatene hans sak for å rehabilitere hans minne.

Zenit 12. juli 2001 KI - Katolsk Informasjonstjeneste, Oslo (o: pe)
12. juli 2001

av Webmaster publisert 19.07.2001, sist endret 19.07.2001 - 10:25