Erkebiskopen av Milwaukee skriver brev om katedralombygging

Milwaukee - KI (CWN) - Erkebiskop Rembert Weakland av Milwaukee har tatt til motmæle mot kritikerne av hans planer for ombygging av katedralen og mot Vatikanets kongregasjon for Gudstjenesten og sakramentsordningen. Dette skjedde i et privat brev til erkebispedømmets prester i forrige uke. Brevet var merket «personlig», men ble lekket til The Milwaukee Journal-Sentinel. Det ble sendt til prester, diakoner og menighetsledere.

Erkebispedømmet har begynt en renovering for 4 ½ millioner dollar av katedralen St. John the Evangelist, men planene har møtt motstand fra mange katolikker som sier at planene krenker både kirkens historiske integritet og liturgiske regler. Sist måned sendte kardinal Jorge Medina, prefekt for Gudstjenestekongregasjonen, et brev til erkebiskop Weakland der han la frem sine bekymringer over endringene og ba om at erkebiskopen la frem nye planer for kongregasjonen. Erkebiskopen har gått med på mindre endringer, men motstanderne sier at de var for små og ignorerer substansen i kardinalens brev.

I brevet til prestene deler erkebiskop Weakland motstanderne av planene i fire grupper:

  1. «En liten gruppe - i Roma, i Milwaukee og i USA - som ser dette som en siste mulighet til offentlig å ydmyke 'Weakland' før hans pensjonering» (erkebiskopen fyller neste år 75 år, som er pensjonsalderen for biskoper).
  2. En større gruppe som bruker katedralen til personlig fromhet og ikke berøres av mangelen på det som erkebiskopen ser på som nødvendige endringer for å oppdatere kirken.
  3. De som aldri har akseptert reformene fra Det annet Vatikankonsil og «som fortsatt håper i sine hjerter at Kirken vil vende tilbake til det den var på 1950-tallet».
  4. De han anser som den største gruppen, nemlig de som ikke forstår betydningen av en katedral eller som aldri har vært i den, men som er forvirret og negativt påvirket av nyhetsmeldinger.

Erkebiskopen skriver også at han ser på sin avvisning av å følge direktivene i kardinalens brev, som hans plikt til å forsvare sine rettigheter som biskop. Han hevder også at noen av kardinal Medinas innvendinger ikke var basert på kirkeretten eller liturgiske direktiv, men var hans personlige mening. Erkebiskopen protesterer også på måten klagene ble behandlet av Vatikanet og sier at den kanoniske fremgangsmåten for slike saker ikke ble fulgt av Gudstjenestekongregasjonen.

Catholic World News 12. juli 2001 KI - Katolsk Informasjonstjeneste, Oslo (o: pe)
12. juli 2001

av Webmaster publisert 19.07.2001, sist endret 19.07.2001 - 10:31