Nye forhandlinger om gjenforening av de ortodokse

Zürich - KI (KAP) - Det økumeniske patriarkatet i Konstantinopel og patriarkatet i Moskva har i en ny forhandlingsrunde søkt å finne løsninger på kirkesplittelsen i Ukraina. For første gang hadde man også invitert representanter for de to skismatiske ortodokse kirkene i landet, «Den ukrainske ortodokse kirke av Kiev-patriarkatet» og «Den ukrainske autokefale ortodokse kirke». De fikk muligheten til å gi uttrykk for sin vurdering av situasjonen.

De to delegasjonene ble enige om å fortsette sine felles anstrengelser for å lege kirkesplittelsen i Ukraina, heter det i sluttkommunikeet. Der ble det anerkjent at for dette målet er det viktig at representanter for de ortodokse fra Ukraina deltar. Det vil være nyttig for å studere de kanoniske problemene og spørsmålet om den fremtidige status for den ukrainske kirken, heter det i kommunikeet. Hittil har de to patriarkatene ført samtalene uten representanter for skismatikerne. De to utbryterkirkene er ikke anerkjent av verdens ortodokse kirker, og er dermed ikke kanoniske. I mellomtiden har de to kirkene som har brutt med Moskva, kommet nærmere sitt mål om å slå seg sammen. Representanter for Kiev-patriarkatet og de autokefale har undertegnet en avtale i Kyjiv som gir deres prester tillatelse til å feire felles gudstjenester. Allerede i juni avtalte de to kirkene eukaristisk fellesskap. Den erklæringen som nå er undertegnet, slår fast at de to kirkene er enige i sin ortodokse trosbekjennelse og i fastholdelsen av en felles kirkerett. Det finnes ingen dogmatiske eller kirkerettslige hindre for et fullt eukaristifellesskap og for felles gudstjenester.

Informerte kilder sier at de to skismatiske kirkene arbeider for en sammenslåing og at den samlede kirken underordnes Konstantinopel. De har henvendt seg til patriark Bartholomaios av Konstantinopel og bedt om at han etter sammenslåingen gjennom et felles konsil anerkjenner deres kirkerettslige selvstendighet (autokefali). Men uten tilslutning fra Moskva kan Konstantinopel ikke etterkomme et slikt ønske uten å risikere en alvorlig konflikt med den russiske kirken.

Kathpress 20. juli 2001 KI - Katolsk Informasjonstjeneste, Oslo (o: pe)
20. juli 2001

av Webmaster publisert 24.07.2001, sist endret 26.04.2019 - 20:44