Ny kirke vigslet på Kongsvinger

St. Klara kirke - eksteriør Kongsvingers nye katolske kirke ble vigslet lørdag den 16. juni 2001 av biskop dr. Gerhard Schwenzer ss.cc. av Oslo. Kirken er viet til den hellige Klara av Assisi (ca 1194-1253) og har 112 sitteplasser.

Kirken på Kongsvinger ligger i St. Torfinn menighet med sognekirken på Hamar, omkring 70 km unna. St. Torfinn menighet er geografisk av de største i OKB med et areal på 28.655 km2. Kongsvinger ligger nær grensen til Sverige og har over 17.000 innbyggere, men er senter for en region med 55.000 innbyggere. I dette området er det opp mot 200 registrerte katolikker, for en stor del innvandrere. De viktigste gruppene utenom de norske er vietnamesere, filippinere og polakker. I rundt 15 år har det vært månedlige messer i et leid lokale med opp mot 100 besøkende.

I 1994 begynte de første sonderinger med sikte på å finne eget hus eller tomt, og i 1997 tilbød kommunen å selge en tomt på vel 4 da i et boligområdet på sørsiden av byen. De to unge arkitektene Ervin Strandskogen (hovedansvarlig) og Henrik Hille ble engasjert, og deres prosjekt ble byggemeldt i 2000. Byggingen begynte i slutten av juni 2000 og tok nøyaktig ett år. Komplekset består av to separate bygninger bundet sammen av et atrium og fremstår utad som en enhet. Bebygd areal er brutto ca 700 m². I nord ligger kirken på 220 m² og i sør ligger menighetslokalet, som med blant annet kjøkken og møterom er på i alt 210 m². Over en del av dette arealet er det plassert en presteleilighet på vel 40 m². Det mellomliggende atriet er delvis overbygd og er på 150 m² (alt nettoarealer).

Innmuring av relikviet Bygningene er oppført i lecastein, som utvendig er forblendet med oker/gulaktig sandstein fra Tsjekkia. Innvendig er kirken og menighetssalen pusset, og fargen er også her over i det gule. Alle gulv er i slipt betong, og det er brukt så lys stein i betongen som mulig. Pilarer og tak er i furu, mens kirkebenkene er av eik og produsert i Polen. Bygningene oppvarmes av vannbåren varme i rør støpt ned i gulvene, og foreløpig varmes vannet opp elektrisk. Den nye kirken har kostet rundt 9 millioner kroner, og av det har det tyske Bonifatiuswerk i år bidratt med DM 500.000.

En viktig drivkraft i arbeidet for ny kirke på Kongsvinger var daværende sogneprest på Hamar og nå generalvikar i OKB, p. Ellert Dahl op. I vigslingsmessen sto han på biskopens ene side ved alteret, mens på den andre siden sto den nåværende sognepresten i St. Torfinn menighet, p. Robert Kanoza ss.cc. Ellers koncelebrerte en rekke av bispedømmets prester. I relikviegjemmet i alteret ligger en relikvie av den hellige Olav, Norges vernehelgen, hentet fra St. Olavs domkirke i Oslo. Den ble murt inn under vigslingsmessen av Asbjørn Granli fra hovedentreprenøren, Granli Totalbygg a/s (klikk på bildene for større format).

KI - Katolsk Informasjonstjeneste, Oslo/pe
26. juli 2001

av Webmaster publisert 26.07.2001, sist endret 26.07.2001 - 10:40