Færre katolikker i landet

den Haag - KI (KAP) - Andelen katolikker blant de kristne i Nederland har siden 1960 sunket fra 40 til 33%. Enda sterkere tilbakegang er det i antall katolikker som regelmessig går til søndagsmesse, meddelte den nederlandske bispekonferansen fredag i Utrecht. I 1960 var det 2,7 millioner messebesøkere, mens antallet i 1998 bare var rundt 500.000.

Bispekonferansen opplyser at også antall prester har gått sterkt tilbake, fra 3.700 i 1960 til rundt 1.100 i 1998. Også antallet som mottar sakramenter som dåp, kommunion, ferming og ekteskap har gått tilbake. Bare antallet kirkelige begravelser har steget, fra 35.000 til 39.000.

Det nederlandske katolske Sosial-kirkelige institutt mener at de synkende tallene er uttrykk for en stor samfunnsmessig endring som kan beskrives som bortvending fra institusjonene. Mennesker er stadig mindre beredt til å slutte seg eller sine barn til samfunnsmessige store institusjoner som partier, kirker og fagforeninger. Denne utviklingen ser man i hele Vest-Europa, og Kirken har begrensede muligheter til å påvirke denne utviklingen.

Hjelpebiskop Gerard de Korte av Utrecht erklærte at det blant annet er nødvendig å gå mer inn på den personlige trossituasjonen til kirkemedlemmene. Kirken må være sterkere til stede i samfunnslivet og innta en forbildefunksjon mot grenseløsheten i samtidens kultur. Det er ingen grunn til pessimisme.

Kathpress 20. juli 2001 KI - Katolsk Informasjonstjeneste, Oslo (o: pe)
20. juli 2001

av Webmaster publisert 26.07.2001, sist endret 26.07.2001 - 13:49