Ny biskop av Haarlem etter tre års vakans

Vatikanet/den Haag - KI (KAP) - Etter en treårig sedisvakans («tomt sete») har den nederlandske storbyen Amsterdam igjen en katolsk biskop. Pave Johannes Paul II har utnevnt den nåværende apostoliske administratoren «sede vacante» av bispedømmet Haarlem, som også omfatter Amsterdam, hjelpebiskop Joseph Maria Punt (55), til biskop av samme bispedømme. Samtidig stadfestet Vatikanet Gerardus Maria van Burgsteden (65) som hjelpebiskop. Van Burgsteden ble for et år siden utnevnt til hjelpebiskop for den apostoliske administratoren.

Siden biskop Hendrik Bomers' død i september 1998 har bispedømmet vært provisorisk besatt. Observatører mener at Vatikanet åpenbart etter en fase med polarisering i bispedømmet først ville avvente en demping av situasjonen og vurdere samarbeidet mellom de to hjelpebiskopene før det ble truffet en endelig avgjørelse. Under biskop Bomers, som ble regnet som ytterst konservativ, var bispedømmet Haarlem i stadig større grad blitt «uregjerlig». Mens det i de andre nederlandske bispedømmene ble rolig på 1990-tallet etter de postkonsiliære motsetningene, forble Haarlem et sentrum for spenninger. I 1996 brøt presterådet i bispedømmet samarbeidet med biskop Bomers, ettersom det ikke fantes noen «fruktbar kommunikasjon» med biskopen om pastorale spørsmål. Presterådet henvendte seg til den apostoliske nuntius.

Allerede to år før, i 1994, hadde Bomers overgitt sine ledelsesoppgaver til sin biskopsvikar på enkelte områder, som presteutdannelse, liturgi og økumenikk. Sommeren 1993 hadde rundt 2/3 av de 251 sekularprestene og nesten alle de 66 pastoralassistentene oppfordret biskop Bomers til å gå av, etter å ha innehatt embetet som biskop siden 1983. Dette skjedde etter at biskopen hadde tatt flere ytterst omstridte avgjørelser.

Kathpress 23. juli 2001 KI - Katolsk Informasjonstjeneste, Oslo (o: pe)
23. juli 2001

av Webmaster publisert 26.07.2001, sist endret 26.07.2001 - 13:50