Planene for norsk deltagelse på neste Verdensungdomsdag tar form

Etter den meget store norske oppslutningen om forrige Verdensungdomsdag i Roma 2000 er planene nå i gang for å sende en stor gruppe fra Norge også til neste Verdensungdomsdag, som skal finne sted i Toronto i juli 2002. Turen fra Norge kommer til å bli forberedt både praktisk og åndelig, og forberedelsene starter allerede denne høsten.

KI - Katolsk Informasjonstjeneste (Oslo)
10. august 2001

av Webmaster publisert 10.08.2001, sist endret 10.08.2001 - 13:00