Kardinal Sensi død

Vatikanet - KI (KAP/VIS/Zenit) - Den italienske kardinalen Giuseppe Maria Sensi døde den 26. juli på den romerske klinikken «Pio XI», 94 år gammel. Sensi ble født i Cosenza i 1907, ble presteviet i 1929 og bispeviet i 1955. Han arbeidet i Statssekretariatet og virket som Vatikan-diplomat i mange land, blant annet i Romania, Sveits, Belgia og Tsjekkoslovakia. Han var Vatikanets faste utsending til UNESCO, nuntius i Costa Rica, apostolisk delegat i Jerusalem og Palestina og nuntius i Irland. Hans viktigste diplomatiske post var som nuntius i Portugal mellom 1967 og 1976, i den perioden hvor landet opplevde overgangen fra diktatur til demokrati. Pave Paul VI (1963-78) utnevnte i 1976 konsildeltakeren Sensi til kardinal, og fra da og til han nådde aldersgrensen var han medlem av flere kurieorganer.

Etter kardinal Sensis død teller kardinalkollegiet 179 medlemmer, og av dem er 132 under 80 år og kan delta i valget på ny pave. Det er nå igjen ni kardinaler over 90 år, av dem fire italienere. De eldste er den 98-årige kardinal Corrado Bafile og den 96-årige, men svært aktive, kardinal Franz König.

Vatican Information Service og Zenit 26. juli og Kathpress 27. juli 2001 KI - Katolsk Informasjonstjeneste, Oslo (o: pe)
27. juli 2001

av Webmaster publisert 15.08.2001, sist endret 15.08.2001 - 11:22