Strid om klosterserie på fjernsyn

den Haag - KI (KAP) - En serie på den katolske tv-kanalen KRO om livet i et kloster har ført til en offentlig strid. I serien tilbringer kjente mennesker noen dager i kloster, og i to tilfeller kunne seerne se at ikke-katolikker mottok kommunionen. Katolske organisasjoner kritiserer at det dermed skapes et falskt inntrykk at ikke-katolikker og til og med udøpte kan delta i eukaristien.

Den konservative katolske gruppen «Contact» appellerer til den nederlandske bispekonferansen om å stanse serien, som de mener innvirker på den økumeniske diskusjonen om interkommunion. Tv-stasjonen tilbakeviser kritikken. Serien dreier seg ikke om en illustrasjon av kirkeretten, men om rikdommen i det religiøse liv. Programmene er en gjengivelse av hva som foregår i et kloster.

Katolske eksperter på økumenikk erklærer at det faktisk ikke er tillatt for ikke-katolikker å delta i kommunionen. Men det er trist hvis man reduserer denne tv-serien til bare dette spørsmålet. Det er mye viktigere at programmet viser at ordensfolket ikke består av verdensfremmede gamle kvinner, men at det dreier seg om kristne som engasjerer seg for og i verden, sier en ekspert på økumenikk fra erkebispedømmet Utrecht.

Kathpress 31. juli 2001 KI - Katolsk Informasjonstjeneste, Oslo (o: pe)
31. juli 2001

av Webmaster publisert 15.08.2001, sist endret 15.08.2001 - 11:25