Sr. Maria Natanaela Hess avlegger evige løfter

Den 25. august 2001 avlegger sr. Maria Natanaela (Natanaela Beata Hess) sine evige løfter hos St. Elisabethsøstrene. Løftene avlegges i en messe i St. Olav kirke i Oslo kl. 12.00.

Sr. Natanaela er født 14.april 1976 i Tychy i Polen. Hun kom til Norge og trådte inn i St. Elisabethsøstrene 3. oktober 1994. Sine første ordensløfter avla hun 11. mai 1996.

Sr. Natanaela har de siste årene vært aktiv i St. Olav menighet i Tønsberg, der hun har vært sakristan og katekeselærer. Hun har også startet en barnegruppe i menigheten. I fjor avsluttet hun videregående skole, kontor- og administrasjonsfag.

St. Elisabethsøstrene / KI (Oslo)
23. august 2001

av Webmaster publisert 23.08.2001, sist endret 23.08.2001 - 15:49