Åpent informasjonsmøte om naturlig familieplanlegging i Oslo

Den 28. september kommer ekteparet Jens og Gertrud Messerscmidt til Oslo for å holde informasjonsmøte om naturlig famileplanlegging. Ekteparet er veiledere i bruk av Billingsmetoden, en "moderne, vitenskapelig utviklet metode for naturlig fødselsregulering, som bygger på gjensidig kjærlighet og respekt for livet."

Møtet holdes etter kveldsmessen i St. Olav kirke, det vil si kl. 19.00 i Mariagården, Akersveien 16. Alle interesserte er hjertelig velkommen!

Måtet arrangeres av Familiekontoret i Oslo katolske bispedømme og interesserte kan henvende seg dit eller til Informasjonstjenesten i bispedømmet.

Gertrud Messerschmidt blir intervjuet i Broen nummer 4/2001.

KI - Katolsk Informasjonstjeneste (Oslo)
23. august 2001

av Webmaster publisert 23.08.2001, sist endret 23.08.2001 - 15:59