Den katolske kirke i det sørlige Afrika er drivende kraft mot AIDS

Generalsekretær Konrad Raiser i Kirkenes Verdensråd roser Den katolske kirke som en drivende kraft i kampen mot AIDS i Afrika. Kaiser, som virket i stillingen også da Gunnar Stålsett var generalsekretær i Det lutherske verdensforbund, oppholder seg for tiden i Sør-Afrika.

I et intervju med Vatikanradioen sier han at katolikkene har brukt sine allerede eksiterende muligheter adskillig bedre, mer målrettet og raskere enn de splittede protestantiske kirkene i området.

KI/KAP (KathPress/Katolsk Informasjonstjeneste)
21. august 2001

av Webmaster publisert 23.08.2001, sist endret 23.08.2001 - 17:42