Innsamling av penger til flomrammede i Polen

Den verste flommen på årtier rammet i sommer mange mennesker i Polen. Store nedbørsmengder og stormer har forårsaket katastrofe. Landsbyer med flere tusen bondegårder står under vann, mange har blitt hjemløse og mistet alt de eide. Det er stort behov for vann, mat, desinfeksjonsmidler og klær. Den humanitære situasjonen for de flomrammede blir stadig forverret. Helsesituasjonen gir også grunn til bekymring, og faren for infeksjoner er stor.

Polske katolikker i Norge har tatt initiativ til en innsamling for de flomrammede, i samarbeid med Caritas Norge. De innsamlede midlene vil gå direkte til Caritas Polens nødhjelpsprosjekt for 25 000 flomrammede i provinsene nær Vistula-elven. Det vil bli delt ut mat og vann til befolkningen og fór til buskapen. Samtidig blir det anskaffet desinfeksjonsmidler og rensemidler for å forebygge epidemier. Sengetøy, klær og kjøkkenutstyr vil også bli utdelt. Prosjektet går også ut på å yte bistand i form av utstyr som muliggjør tørking og rehabilitering av hus og fjøs.

I skrivende stund er det samlet inn ca 50.000 kroner til aksjonen. Caritas Norge tar fremdeles imot bidrag, som kan sendes Caritas Norges gavekonto 8200.01.93433. Merk blanketten "Flom i Polen".

Melding fra Caritas Norge
27. august 2001