Skandinaviske preste- og ordenskandidater møttes i Rögle

Den 13.-18. august holdt PSP-medlemme sitt årlige møte i dominikanerinneklosteret i Rögle i Sverige. PSP står for Pro Scandiae Populis ("for Skandinavias folk") og er en organisasjon som skaper kontakt mellom preste- og ordenskandidater fra Norden.

Opprinnelig var det en gruppe for sekulærprestestudenter. Senere fikk også mannlige ordenskandidater innpass, og til sist søstrene. PSP har ett møte i året, primært i de nordiske land, men det hender også at møtene foregår et annet sted i Europa (Tyskland, men også Polen og Italia har vært besøkt).

PSP sender ut et blad, to ganger per år. For øyeblikket er det Karmel kloster i Tromsø som har ansvaret for dette. Meldinger mellom medlemmene skjer også på e-post via en egen mailingliste. Det jobbes på litt lengre sikt med stable en egen hjemmeside på beina.

For øyeblikket har PSP ca. 80 medlemmer (Preste og ordenskandidater; fra novisiat/studiestart til ett år etter evige løfter/prestevielse). Av dem kan ca. 58 delta på møtene (de andre er forhindret p.g.a. pavelig klausur). Blant medlemmene var det i 2001 (etter det ledelsen vet om): 4 evige løfter, 3-4 midlertidige løfter og 4 diakonvielser. (Fr. Tan Peter Duc Do OFM og fr. Jon Atle Wetaas OP er da ikke medregnet da deres medlemskap ble regnet frem til evige løfter).

Det er det tyske Ansgarwerk som gir økonomisk støtte som gjør at det er mulig å drive PSP. Ellers blir foreningen drevet av medlemmene selv. Medlemmene velger to stykker som til enhver tid skal sørge for at arbeidet går videre. For øyeblikket er det Conny Årlind som er leder (diakon fra Sverige) og sr. Ane-Elisabet Røer som er nestleder (dominikanerinne fra Norge). De to går av ved neste møte, og har da sittet en to-års periode. Ellers velger den nordiske bispekonferansen ut en av biskopene som skal være behjelpelig og gi åndelig støtte i arbeidet. For tiden er det biskop Czeslaw Kozon fra Danmark.

På det meste var det 25 deltagere på møtet i Rögle. Norge var det landet som var best representert. Neste års møte blir i Åbo/Turku i Finland.

PSP/Katolsk Informasjonstjeneste (Oslo)
28. august 2001

av Webmaster publisert 28.08.2001, sist endret 02.02.2011 - 17:35