Enda en engelsk kongelig blir katolikk

London - KI (CWN) - Den yngste sønnen til hertugen og hertuginnen av Kent, lord Nicholas Windsor, har konvertert til Den katolske kirke og dermed gitt avkall på sin 25. plass i tronfølgerrekken til den britiske tronen. Han følger derfor etter sin mor, som ble katolikk i 1994. I følge den britiske loven «Act of Settlement» fra 1701 kan ingen katolikk bli engelsk monark, og ingen kan heller bli stående i tronfølgerrekken om de blir katolikker eller gifter seg med en katolikk. Lord Windsors bror og onkel mistet begge sin tronfølgerrett da de giftet seg med katolikker. Lord Windsor sier til pressen at han bekrefter sin konversjon, men at han ikke ønsker å komme med ytterligere kommentarer. Han sier at tid og sted for konversjonen er en privatsak, men man regner med at han ble opptatt i Kirken i påsken i år. Tronfølgerloven har blitt kontroversiell i Storbritannia nylig fordi mange katolikker betrakter den som diskriminerende og fornærmende. Noen tjenestemenn i den engelske statskirken og det regjerende Arbeiderpartiet (Labour) har sagt at de vil ønske en lovendring velkommen.

Catholic World News 20. august 2001 KI - Katolsk Informasjonstjeneste, Oslo (o: pe)
20. august 2001

av Webmaster publisert 29.08.2001, sist endret 29.08.2001 - 14:53