Priorinnemøte i Tromsø

Priorinnene fra alle de kontemplative kvinneklostrene i Norden var invitert til Karmel kloster i Tromsø 23.-25. august. Det er blitt en tradisjon at priorinner og novisemesterinner i de kontemplative kvinneklostrene i kommer sammen til møte annethvert år. I forfjor møttes de i Helsinki.

Møtets tema var de kontemplative klostrenes rolle i den nye evangeliseringen. Biskop Anders Arborelius fra Stockholm, selv karmelittbror, var til stede og holdt foredrag knyttet til dette emnet. Ellers diskuterte priorinnene felles erfaringer og utfordringer. Det viste seg at klostrene møter mange av de samme problemstillingene. Alle opplever stor tilstrømning av mennesker på åndelig søken, og prøver å finne måter å kombinere åpenhet og gjestfrihet med tradisjonell kontemplativ tilbaketrukkethet. Et annet spørsmål som ble tatt opp, var utdanning av søstre.

Åtte klostre fra tre land, deriblant alle de kontemplative klostrene i Norge, var representert på møtet. Deltagerne representerte benediktinerordenen, cistercienserordenen, dominikanerordenen, klarissene og birgittinerinnene (av den opprinnelige grenen) foruten vertskapet.

Det neste møtet blir ikke før i 2004, hos benediktinerinnene i Danmark. I år 2003 planlegges nemlig et stort Birgitta-jubileum.

KI - Katolsk Informasjonstjeneste (Oslo)
30. august 2001

av Webmaster publisert 30.08.2001, sist endret 30.08.2001 - 15:48