Ordenssøstre mot biskopenes nei til kondomer

Cape Town - KI (KAP) - En gruppe sørafrikanske ordenssøstre har fordømt den katolske bispekonferansen i landets siste forbud mot bruk av kondomer. Stilt overfor den stigende antallet aidssyke betyr biskopenes erklæring, som har overskriften «Håpets budskap», det stikk motsatte for utallige mennesker, understreker ordenssøstrene i en erklæring som er offentliggjort i Cape Town. Åpenbart har biskopene bare «lykkelige gifte eller mennesker i et stabilt parforhold for øye», kritiserer gruppen, som kaller seg «Søstre for rettferdighet». Mennesker, spesielt kvinner, som lever i en voldelig situasjon, står ofte i fare for å bli smittet av aids.

Ordenssøstrene avviser ikke biskopenes mening at seksuell avholdenhet og ekteskapelig troskap er den beste beskyttelsen mot å bli smittet, heter det videre i skrivet. Men samtidig må man ikke glemme situasjonen for mange kvinner og jenter «som ikke selv kan bestemme over verken sine kropper eller sine liv». Søstrene kritiserer at biskopene bare vil tillate bruk av kondom for gifte par hvor den ene partneren er smittet av aids. Hvis ektefolk har rett til å beskytte seg mot en dødelig sykdom på denne måten, må det også gjelde andre mennesker, argumenterer ordenssøstrene.

En av de sørafrikanske biskopene har foreslått å gi en generell tillatelse til bruk av kondomer for å bekjempe aids, men dette forlaget ble avvist på bispekonferansens siste plenumsmøte i slutten av juli. Bruk av kondomer bidrar til seksuell løssluppenhet, og den seksuelle kjærlighetsakten blir på denne måten forvandlet til en egoistisk søken etter tilfredsstillelse, uten å gi virkelig beskyttelse mot aids, argumenterte biskopene.

Den katolske biskopen av Rustenberg og bispekonferansens ansvarlige for aidsproblematikken, Kevin Dowling, oppfordret i begynnelsen av juli sine embetsbrødre til å tillate bruk av kondomer. Stilt overfor de mange som er døde eller smittet av aids, må man ikke prøve å komme seg unna dette spørsmålet. I Sør-Afrika er det i følge statistikken 4,7 millioner mennesker som er smittet av aids, noe som er det høyeste antallet i noe land i verden og utgjør 1/9 av befolkningen. I Botswana regner man med at mer enn 1/3 smittet, og i Swaziland er rundt 20% av befolkningen smittet.

Kathpress 22. august 2001 KI - Katolsk Informasjonstjeneste, Oslo (o: pe)
22. august 2001

av Webmaster publisert 30.08.2001, sist endret 30.08.2001 - 15:51