Forbedret forhold mellom teologi og læreembete

Graz - KI (KAP) - Forholdet mellom teologi og læreembete har forbedret seg i de siste årene, understreker den avgående presidenten i «Det europeiske selskap for katolsk teologi» (ET), fundamentalteologen Gerhard Larcher fra Graz. ETs kongress holdt sist helg sin årlige kongress i nabobyene Graz i Østerrike og Maribor i Slovenia under mottoet «Katolsk i Europa». Professor Larcher mener at teologenes kritiske ånd ikke blir forringet av bevisstheten om at det er riktig å føre en saklig dialog med læreembetet. I denne ånd har ET i de siste årene funnet en tillitsfull samtalebasis med Vatikanets kongregasjoner for utdannelsen og troslæren. Larcher beklager at teologien ikke er tilstrekkelig trukket inn i prinsippdebatten om genteknikk og menneskeverd.

Larcher advarte samtidig mot å nedgradere åndsvitenskapene og teologien på universitetene, for de er uvurderlige for et samfunns grad av humanitet, også om de ikke «lønner seg» rent økonomisk. Han mener at det fortsatt er en viss forskjell mellom teologiene i Vest- og Øst-Europa, for Kirken i Sentral- og Øst-Europa gjorde seg helt andre erfaringer i kommunisttiden enn Kirken i det pluralistiske vesten. Han sier at man i øst erfarte Kirken som institusjonell, nasjonal og kulturell støtte, og dette virker inn på vurderingen av paveembetet som moralsk autoritet.

Prinsipielt oppfordrer Larcher teologene og læreembetet til mer dialog. Uten den «forutgående eksperimentelle tale til en virkelig selvstendig teologi» kan det i siste instans ikke komme noen avgjørelser fra læreembetet. Men teologien er i sitt vesen kirkelig og må være seg bevisst sin forpliktelse overfor Guds folks trosbevissthet og læreembetet, og på samme måte på læreembetet sterkere verdsette «teologenes kritiske klargjøringsarbeid». Larcher understreker at teologien må beholde sin frihet til å tale eksperimentelt - også om følsomme temaer.

Kathpress 23. august 2001 KI - Katolsk Informasjonstjeneste, Oslo (o: pe)
23. august 2001

av Webmaster publisert 30.08.2001, sist endret 30.08.2001 - 15:53