De katolske biskoper ber om at Tampa-flyktningene slippes i land

De australske katolske biskopers komite for migranter og flyktninger uttrykte i en lang uttalelse den 29. august stor uro over at det norske containerskipet Tampa blir nektet å gå til havns med sine over 400 flyktninger.

"Sannhet, rettferd og medfølelse tillater ikke den ubeviste antagelse at de som er ombord på Tampa er folk som bare ønsker en lett innreise til Australia", uttalte komitéens formann, biskop Patrick Dougherty. Han uttrykte stor forståelse for de problemer den australske regjering stod ovenfor, men bad dem om å vurdere på nytt om det er riktig å utsette menneskeliv for fare i den hensikt å sende et avskrekkelsens signal til fremtidige asylsøkere.

Den australske bispekonferanses websider
29. august 2001

av Webmaster publisert 30.08.2001, sist endret 30.08.2001 - 20:31