Advarer mot sammenblanding av prestenes og legfolkets rolle

Vatikanet - KI (Zenit/CWN) - I et budskap til en nasjonal liturgisk konferanse i Italia understreker kardinalstatssekretær Angelo Sodano at søndagsmessen er det sentrale i katolsk gudstjenesteliv. Kardinal Sodano siterte pave Johannes Paul IIs apostoliske brev Dies Domini, som lærer at messen er «den eneste komplette realisering» av en felles gudsdyrkelse.

Samtidig advarer kardinalen mot en feilaktig forståelse av den rollen som spilles av det katolske legfolk. Det er nødvendig å unngå både «klerifisering» av legfolket og «sekularisering» av prestene, heter det i budskapet som kardinalstatssekretæren har signert på vegne av pave Johannes Paul II. Han skriver at takket være Det annet Vatikankonsil har legfolket en klarere forståelse av sitt kall, noe som har ført til en mer aktiv deltakelse i liturgien. Men læreembetet har også i årenes løp understreket betydningen av å «vokte og forsvare selve prestenes identitet», bevisst på det faktum at legfolket er kalt spesielt til «å gi evangeliske vitnesbyrd i verden og ta seg av verdslige forhold i henhold til Guds plan».

Kardinal Sodano påpeker at det ved siden av den velstrukturerte tjenesten for legfolk, slik som misjonærer og kateketer, har vokst frem såkalte de facto-tjenester i kristne menigheter. Et typisk eksempel er den ekstraordinære tjenesten som kirkelige assistenter i menigheter som i en nødssituasjon står uten prest til å feire eukaristien. I slike tilfeller kan det anbefales at de troende «samler seg rundt Guds Ord under ledelse av en autorisert legperson», men en slik situasjon er ikke normen. Det kristne fellesskapet er sentrert rundt feiringen av det eukaristiske offer, som bare kan utføres av en prest.

Det må ikke skje noen «klerifisering» av legfolket, noe som kan føre til at man i praksis etablererer en struktur av tjeneste parallelt med den strukturen som er grunnlagt på prestevigselens sakrament. Vatikanet publiserte i 1997 et dokument om visse spørsmål om de ikke-ordinertes deltakelse i prestetjenesten.

Zenit og Catholic World News 29. august 2001 KI - Katolsk Informasjonstjeneste, Oslo (o: pe)
29. august 2001

av Webmaster publisert 04.09.2001, sist endret 04.09.2001 - 15:45